Casualties of the air raid, 18/19 May 1918

St Omer

The following men of the Chinese Labour Corps are all buried at St Omer Cemetery, having died on the 18th/19thMay.
WEI KUANG YU 28120
KAO TIEN HSIANG 61491
WANG AN CH’ING 31745
CHAO HO SHUN 28022
CHANG TO WEN 27288
CHOU YU CHIEH 27583
KAI CHI AN 28095
LI TENG YUAN 50525
HSI HSING FEN 54672
FU K’O TSENG 27318
CHU CHIN MING 27325
LI CH’ENG FU 27475
WANG SHOU JEN 28012
TS’AI HSIU FANG 28173
MAO HUNG CH’ANG 31895
CHIANG TA YU 50414

We Remember Them.

Comments are closed.

Sexe Model porn putasescort.com