LAUNCH EFFECT

Corfflu Llafur Tsieineaidd | Two Videos in Welsh

Erbyn hanner ffordd trwy 1916, roedd y rhagolwg o’r cyngrheiriaid colli’r rhyfel yn dod yn bosibilrwydd wirioneddol. Roedd prinder gweithlu beirniadol wedi’I rhagfynegi wrth dilyn y colliad enfawr a ddaeth o’r Brwydr y Somme. Cafodd yr argyfwng hyn ei ddatrys gan y 96,000 o wirfoddolwyr Tsieineaidd a ffurfiodd y Corfflu Llafur Tsieineaidd a rhoddodd y cymorth i Brydain yn eu awr o angen.

Helpwch ni i gadw ffydd efo dynion y Corfflu Llafur Tsieiniaidd os gwelwch yn dda.

 

Comments

×

privacy policy.

Your email will never be shared with a third party. We'll only use in relation to events and news of the Ensuring We Remember campaign. You'll have the opportunity to unsubscribe at any time.